Gezinshuis Oostenwind

Welkom op de website van Gezinshuis Oostenwind. Via deze website krijg je een klein kijkje in onze "keuken".

AKJ

Als u te maken heeft met de jeugdhulp kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld niet tevreden bent over de manier waarop een jeugdbeschermer, hulpverlener of raadsmedewerker met u omgaat. Een klacht moet u altijd zelf indienen, dit kan via het AKJ. De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.

Je vertrouwenspersoon / klachtencommissie


De weg vinden in de jeugdhulp is soms ingewikkeld. Daarom proberen wij het voor jou zo eenvoudig mogelijk te houden. In alles wat wij doen staan de rechten van het kind centraal. Onze vertrouwenspersonen kun je gemakkelijk benaderen. Ons uitgangspunt is om het probleem of de klacht te bespreken met degene om wie het gaat. Als het kan zoeken we een oplossing dichtbij jou. Een officiële klachtenprocedure hoeft niet, maar je kunt hier wel voor kiezen.

Wanneer u als ouder/verzorger met de jeugdhulp te maken krijgt, is er vaak al heel wat gebeurd. Het doel is om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk te helpen. Maar soms gaat het niet zoals u wilt of zoals u had verwacht. Het AKJ is er om u te helpen. Om samen met u uit te zoeken wat er aan de hand is. Het AKJ is onafhankelijk. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet – net als de aard van onze werkzaamheden.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:

of via onderstaand formulier uw vraag stellen